2431026585 Καλαμπάκας 74, Τρικάλων moyrkasgeorgios@gmail.com